Past Presidents

21. Constantinos Savva (2016-2017)

20. Michael Hadjihambis (2015-2016)

19. Anastasia Orphanou (2014-2015)

18. Elena Nicolaidou (2013-2014)

17. Antonis Toumazis (2012-2013)

16. Tasos Partzilis (2011-2012)

15. Maria Hadjinicola (2010-2011)

14. Soteris Kolettas (2009-2010)

13 Litsa Aresti (2008-2009)

12. George Pashialis (2007-2008)

11. Petros Adamides (2006-2007)

10. Panicos Hadjipanayis (2005-2006)

9. Phaedon Stylianides (2004-2005)

8. Andreas Theophanous (2003-2004)

7. Menelaos Markides (2002-2003)

6. Sotos Kyriakides (2001-2002)

5. George Michaelides (2000-2001)

4. Adamos Montanios (1999-2000)

3. Nicos Hadjinicolas (1998-1999)

2. Themis Themistocleous (1997-1998)

1. Dionysis Toumazis  (1996 and 1996-1997)