Paul Harris Fellows

1997 Dionysis Toumazis

1998 Themis Themistocleous

1999 Nicos Hadjinicolas

2000 Glafkos Clerides

2000 George Hadjicostas

2000 Adamos Montanios

2000 Menelaos Markides

2002 George Michaelides

2003 Tasoula Paschali

2003 Sotos Kyriakides

2004 Maria Hadjinicola

2004 Panicos Hadjipanayis

2004 Soteris Kolettas

2005 Andreas Theophanous

2006 Phaedon Stylianides

2007 Litsa Aresti

2008 Petros Adamides

2009 George Pashialis

2009 Theodora Taoushianis

2010 Anastasia Orphanou

2011 Elena Nicolaides

2012 Antigoni Kiliari

2013 Tassos Partzilis

2014 Antonis Toumazis

2015 Louisa Homsy

2016 Lina Stivadorou

2016 Anna Hadjimarkou

2016 Demetra Nicolaou

2016 Litsa Aresti

2017 Michael Hadjihambis

2017 Litsa Aresti

2017 Constantinos Savva