Club Roster

  Last Name First Name Admission
Date
1. Adamides Petros 15.02.1997
2. Aresti Litsa 30.06.1999
3. Georghiou Andri 15.02.1997
4.  Hadjihambis Michael 02.07.2012
 5.  Hadjimarkou  Anna  28.04.2014
6. Hadjinicola Maria 15.12.1997
       
7. Hadjipanayis Panicos 15.12.1997
8. Homsy Louiza  07.06.2010
9. Jacovides Midis 15.02.1997
10. Kiliari Antigoni 20.03.2006
11. Kyriakides Sotos 15.02.1997
12. Markides Menelaos 15.02.1997
13. Michaelides George 15.02.1997
14. Montanios Adamos 15.02.1997
15. Nicolaides Elena 25.08.2003
16. Nicolaou Demetra 10.11.2008
17. Orphanou Anastasia 05.07.2005
       
18. Partzilis Tassos 15.12.1997
       
19. Savva Costas 15.12.1997
20. Stivadorou Lina 12.05.2003
21. Stylianides Phaedon 01.06.2000
       
22. Themistocleous Themis 15.02.1997
23. Toumazis Antonis 15.02.1997