Club Roster

  Last Name First Name Admission
Date
1 Adamides Petros 15.02.1997
2 Aresti Litsa 30.06.1999
3 Georghiou Andri 15.02.1997
Hadjihambis Michael 02.07.2012
 5 Hadjimarcou Anna 28.04.2014
 6 Hadjinicola Maria 15.12.1997
 7 Hadjipanayi Panicos 15.12.1997 
 8 Homsy  Louisa 07.06.2010 
9 Jacovides Midis 15.02.1997
10 Kiliari Antigoni 20.03.2006
11 Kyriakides Sotos 15.02.1997
12 Markides Menelaos 15.02.1997
13 Michaelides George 15.02.1997
14 Montanios Adamos 15.02.1997
15 Nicolaides Elena 25.08.2003
16  Nicolaou  Demetra 10.11.2008
17 Orphanou  Anastasia  05.07.2005
18 Partzilis  Tassos 15.12.1997
19 Savva Constantinos 15.12.1997
20 Stivadorou Lina 12.05.2003
21 Stylianides Phaedon  01.06.2000 
22 Themistocleous Themis 15.02.1997
23 Toumazis  Antonis 15.02.1997