President

President:

Andreas Germanos

 

Club Presidents

1997 – 1998               Theodoros Frangos

1998 – 1999               Michael Iacovides

1999 – 2000               Evagoras Phylaktou

2000 – 2001               Elicos Charalambous

2001 – 2002               Evi Demetriou

2002 – 2003               Stavros Makris

2003 – 2004               Yiannos Pissourios

2004 – 2005               Evanthis Aristidou

2005 – 2006               George Malactos

2006 – 2007               Aggelos Savvides

2007 – 2008               Robina Demetriou

2008 – 2009               George Crystallis

2009 – 2010               Neoclis Nicolaides

2010 – 2011               Leonidas Kimonos

2011 – 2012               Patroclos Patroclou

2012 – 2013               Stella Zavrou

2013 – 2014               Paraskevas Kokkinos

2014 – 2015               Zozo Lophitou

2015 – 2016                 Andreas Germanos