All Presidents

Presidents of the Rotary Club of

NICOSIA-LEFKOTHEA

1987-88 – 2016-2017

1st 1987-1988 – PP Michalakis Triantafyllides

2nd 1988-1989 – PP Andreas Pattichis

3rd 1989-1990 – Pangalos Zachariades

4th 1990-1991 – Dinos Kittis

5th 1991-1992 – Demetris Kalavanas

6th 1992-1993 – Nicos Ioannou

7th 1993-1994 – Loukis Pattihis

8th 1994-1995 – Yiannis Kypri

9th 1995-1996 – Petros Zachariades

10th 1996-1997 – Takis Taoushanis

11th 1997-1998 – Andreas Gregoriou

12th 1998-1999 – Costas Georgallis

13th 1999-2000 – George Christofides

14th 2000-2001 – Phoebus Varianos

15th 2001-2002 – Christodoulos Achilleoudis

16th 2002-2003 – Nicolaos Philippou

17th 2003-2004 – Mikis Costa

18th 2004-2005 – Popi Kanari

19th 2005-2006 – Lambros Adamou

20th 2006-2007 – Philippos Vatiliotis

21st 2007-2008 – Iacovos Constantinides

22nd 2008-2009 – George Psimolophites

23rd 2009-2010 – Glafkos Georghiou

24th 2010-2011 – Phidias Karis

25th 2011-2012 – Polys Michaelides

26th 2012-2013 – Nicos Michaelides

27th 2013-2014 – Stavros Agrotis

28th 2014-2015 – Emilios Tannousis

29th 2015-2016 – Panicos Nicolaides

30th 2016-2017 – Charalambos Kouzalis