Το πλοίο της Κερύνειας / The Kerynia ship

Το πλοίο της Κερύνειας

Στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Κερύνειας, που τώρα βρίσκεται στην κατεχόμενη από τους Τούρκους περιοχή, εκτίθεται ένα αρχαίο Ελληνικό εμπορικό πλοίο μαζί με το φορτίο του που αποτελείται από 404 αμφορείς, 29 μυλόπετρες και 10,000 αμύγδαλα.

Το πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας 2,300 χρόνια προτού ανασυρθεί και ανασυναρμολογηθεί το 1974.

Το αρχαίο πλοίο της Κερύνειας

Το αρχαίο πλοίο της Κερύνειας

Το Κερύνεια ΙΙ, ένα ακριβές αντίγραφο του αρχαίου πλοίου, κατέστη ένας πρέσβης της Κυπριακής και Ελληνικής ναυτικής παράδοσης.  Μετά τον πρώτο του απόπλου από τον Πειραιά στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1986 το πλοίο εκτέθηκε σε ειδικές εκδηλώσεις στην Νέα Υόρκη, στο Ναγκασάκι και στο Αμβούργο.  Ήταν επίσης το κυριότερο έκθεμα της Κύπρου στην παγκόσμια Έκθεση της Σεβίλλης 1992.

Το αρχαίο πλοίο και το Κερύνεια ΙΙ είναι μάρτυρες και σύμβολα της στενής σχέσης της Κύπρου με τον Ελληνικό κόσμο και την Ευρώπη γενικά.  Και τα δύο αντιπροσωπεύουν κοινές παραδόσεις και ένα πολιτισμό που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Η Κύπρος με ιστορία και κουλτούρα που κυριαρχούνται από Ελληνικά και Ρωμαϊκά στοιχεία είναι τμήμα της Ευρώπης και προσβλέπει στην πλήρη ένταξη της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το Κερύνεια ΙΙ συνεχίζει μετά από 2,300 χρόνια να επιτελεί τον εξαιρετικό ρόλο γέφυρας μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος της Κύπρου ενώ πλέει προς την Ευρώπη.

Κερύνεια II

Κερύνεια II

Οι μέρες τρέχουνε, οι αιώνες φεύγουνε.

Όμως το χώμα μένει πάντα αθάνατο

και μια καινούργια φύτρα αρχίζει μέσα του.

Μια φύτρα, που βαθιά οι ρίζες της

θ’ αντέξουν την αντάρα και τη θύελλα,

ώσπου, μ’ένα καράβι, θάρθει κάποτε

ο νέος Θησέας να πνίξει το Μινώταυρο.

Ν. Κρανιδιώτης

 

The Kyrenia Ship

In the Medieval Castle of Kyrenia, now in the Turkish held area, there is on show an ancient Greek merchant ship with its cargo of 404 amphorae, 29 millstones and 10,000 almonds.  The ship sunk off the port of Kyrenia, 2,300 years before it was raised and restored in 1974.

Ancient ship of Kyrenia

Ancient ship of Kyrenia

The Kyrenia II, an exact replica of the ancient ship, has become an ambassador of Cypriot and Greek maritime tradition.  Following its first sail from Piraeus to Cyprus in October 1986 it was exhibited at special events in New York, Nagasaki and Hamburg.  It was also Cyprus’ main exhibit at Seville’s World Expo ’92.

Both the ancient ship and the Kyrenia II are witnesses and symbols of Cyprus’ close ties with the Greek world and Europe in general.  They carry common traditions and a civilization going back thousands of years.

Cyprus with a history and culture dominated by Greek and Roman elements is a part of Europe looking forward to full accession into the European family through the European Community.

The Kyrenia II continues, after 2,300 years, acting as an excellent bridge of Cyprus’ past and present sailing again towards Europe.

The Kyrenia II

The Kyrenia II