President

Our current president:

President: David Whindle (2016/2017)

handover12res

 

Our Past Presidents:

2015-2016                Panicos Georgiades

2014-2015 Xenia Papastylianou
2013-2014 Julia Rautenschlein
2012-2013 Elena Ioannou
2011-2012 Carl-Erland Schroder
2010-2011 Liza Tsadioti
2009-2010 George Ioakim
2008-2009 Elena Lazarou
2007-2008 Michalis Michael
2006-2007 Micheal Heap
2005-2006 Neophytos Zavridis
2004-2005 Michalakis Maratheftis
2003-2004 Vassos Komodromos
2002-2003 Demetris Loucaides
2001-2002 Pantelis Evangelou
2000-2001 Christis Hadjimitsis
1999-2000 Simos Tselepos
1998-1999 Zenonas Chryssostomou
1997-1998 Fantinos Hadjimitsis